сряда, 22 март 2017 г.

Избори при коварна държавна грешкаС указ №59 от 24.01.2017 г. на президента г-н Румен Радев, в Република България са насрочени избори за Народно събрание (Обн., ДВ, бр.9 от 26.01.2017 г.).
Все още обществеността не знае, че изборите на 26 март 2017 г. се провеждат при коварна държавна грешка. В обстановката всички, в т. ч. политиците са със съдба на жертви. Депутатите са с подсигуряван неуспех, защото техните усилия за социален просперитет водят към разруха. Условията поразяват правителството, тъй като министрите, колкото повече работят за икономически ръст, толкова по-силен потенциал за кризи се развива и щетите са по-болезнени.

Същественото в ситуацията е:
1) Уточнено е, златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности.
Незлатните пари са без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.
2) В света, неправилното държавно прилагане на незлатните пари е създадено през 1716 г. То не е съобразено с ползваните пари.
Грешката е липсата на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари. Тя е коварна, понеже в началото на стопанския цикъл без затруднения се постига растеж, ала в същото време трудно забележимо започва зараждане и последващо бушуване на много кризи със съпътстващи злини.
Злокобната практика е допусната в Република България. Дори при демокрация, тя е водещият причинител за провалът на премиера.
3) Правилното държавно прилагане на незлатните пари е съобразено с употребяваните пари. Подобрението е осъществяването на официално противодействие към вредност от нямане на пълна икономическа стойност на незлатните пари.
Същото не е внедрено. При въвеждане се прекратяват процесите за възникване на днешните най-големи злини.

Пример: Ако имаше правилното държавно прилагане на парите, Република България щеше да е без сегашните дългове.

Главното за спасение от зло е зачитането на знания за строителството на паричната система с незлатни пари. Факт е, досега държавната власт не си служи с такава мъдрост. Липсва компетентен орган, който да е с ангажимент за завършено правилно държавно прилагане на парите. (Дейността не е в пълномощията на Централната банка.)
Представям заключения от (за първи път в света) направено изследване за полезно държавно управление при система с незлатни пари. Изводите помагат за сполучливо разрешаване на кардинален проблем на съвременната цивилизация.
Вариантите са:
1) Независимо от пропорционални, мажоритарни или други избори, при продължаване на коварната държавна грешка – загубите се уголемяват.
2) При правилното държавно прилагане на парите – подсигурява се солиден обществен просперитет.

Устойчивото развитие е възможно само при правилно държавно прилагане на парите.
Държавното прилагане на парите е с отношение към експертно мнение. За стабилен успех е нужно да се разполага с вярна преценка на вещо лице.
Все още (без да обявяват кой признават) авторитетните специалисти не зачитат необходимостта за правилното държавно прилагане на парите. Тяхното поведение подвежда министър-председателят и лошата практика се запазва.
Обществеността трябва да знае кое мнение за държавно прилагане на парите се ползва, в резултат на което (1) хората понасят болезнени злини или (2) са създадени условия за устойчиво развитие.
Днес държавното управление е последовател на (от началото на XVIII-и век) невярно гледище за държавно прилагане на парите и вредите се увеличават.
Докога всички, включително правителството ще страдаме от коварната държавна грешка?

Иван Митев – икономист

сряда, 1 февруари 2017 г.

Всички страдаме от най-вредната политическа грешкаИкономистът от Стара Загора г-н Иван Митев е с изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Предлагаме негови отговори на актуални въпроси.

Въпрос: Г-н Иван Митев, авторитетни политици признаха за (тях) неизвестна причина, заради която не могат да прекратят злободневни трудности. Коя е тази причина?
Иван Митев: Все още причината е обществено неизвестна. Сега всички страдаме от най-вредната политическа грешка да не се зачита, че сегашното неправилно управление на паричната система е с много лошо влияние по отношение устойчивото развитие.

Въпрос: Как правите този извод?
Иван Митев: Прилагам знания. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. „Нямането на пълна икономическа стойност“ е главната слабост на незлатните пари. Факт е, парите са златни пари и незлатни пари. Паричните системи са парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Установено е, паричната система с незлатни пари е с две базови възможности.

Въпрос: По-конкретно за паричната система с незлатни пари?
Иван Митев: Сега се прилага парична система с незлатни пари с нейно неправилно управление. В света, по инициатива на Джон Лоу за първи път този прототип парична система с незлатни пари е въведен през 1716 г. Днес се прилага във всички страни. Същият не е съобразен с качествата на ползваните пари. Допусната е значима структурна незавършеност – липсва противодействие към вредност от главната слабост на незлатните пари. Този световно разпространен модел парична система е водещият причинител за актуални злини.

Въпрос: В популярно телевизионно предаване Вие представихте изненадваща прогноза, че сгрешеното управление на паричната система ще провали правителството на ГЕРБ и неговите партньори. Тази Ваша прогноза се сбъдна. Нима политиците не осъзнават вредата от грешното управление на паричната система?
Иван Митев: В сегашната обстановка, независимо от начинът на избирането им, техните идеи, програми, коалиционното партньорство и другото политиците са със съдба на жертви и мъчително страдат. С политическата грешка Министър-председателят е с подсигуряван крах, защото министрите колкото по-добре работят за икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи възниква и щетите са по-болезнени. Слабостта при правителството на ГЕРБ бе реално запазване на неправилно управление на паричната система. Наново се доказа, сигурният прийом за провал на Премиер е чрез неправилно управление на паричната система.

Въпрос: Правителството влага много сили за икономически растеж. Това верен подход ли е?
Иван Митев: Икономическият растеж е полезен, ала при прилаганото неправилно управление на паричната система, независимо от постигнат икономически ръст хората са със съдба на жертви и понасят болезнени щети. Правителството е с обществена отговорност за ефективна държавност. Реално последния протестен вот при избори бе неосъзнато масовото недоволство за лошите последици от сгрешеното управление на паричната система.

Въпрос: Обществеността в България и по света разчита на Централната банка (ЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ) за спасение от сегашни трудности. Ще получи ли помощ?
Иван Митев: При сбърканото управление на паричната система не е достижима сполучлива защита от актуални злини. Някои очакват ЦБ и/или МВФ да спасят държавата. Те са със заблуда. ЦБ и МВФ са без такъв успех, тъй като нямат нужната компетентност. При съхранено погрешно управление на паричната система, чрез административни подходи (например, малка основна лихва на ЦБ) е възможно забавяне на катастрофална криза, ала с бъдещи завишени загуби.
Разобличаваната практика нанася тежки страдания за народът и правителството, Европейската комисия, Банките, МВФ, застрахователните дружества и другите институции. При запазване на сгрешеността, който и каквото да направи е невъзможно устойчиво развитие.

Въпрос: Коя е другата възможност за паричната система с незлатни пари?
Иван Митев: Възможно е правилно управление на паричната система с незлатни пари. Същото е съобразено с качествата на ползваните пари. Подобрението е реализиране на противодействие към вредност от главната слабост на незлатните пари. Предимството се преценя от ситуациятапри правилно управление на паричната система, съответната държава нямаше да има сегашни дългове.

Въпрос: Г-н Иван Митев, какво да очакваме?
Иван Митев: Ако пожелае, всеки може да е със знания за лошото влияние на главната слабост на незлатните пари. Фундаментът за устойчиво развитие е какво (неправилно или правилно) управление на паричната система се прилага. При продължаване на неправилното управление на паричната система – щетите се уголемяват. Осъществимо е избавление от световни злини. За държавен просперитет е необходимо правилно управление на паричната система.

Интервюто е от публикация в НОВИНАmА.bg.

неделя, 4 декември 2016 г.

Грешното управление на Еврозоната


Паричната система на Европейския съюз (ЕС) е възпроизведена същина на (по инициатива на Джон Лоу) въведена през 1716 г. във Франция парична система с незлатни пари.
Който реално е съгласен със сегашното управление на европейска парична система е с поведение одобряване на въведена по образец на Джон Лоу парична система. Злокобното на прилаганата европейска парична система е възобновяване на (в света налична от 1716 г.) фатална държавна грешка. Съществената предпоставка за тази грешка е несъобразяване с качества на ползвано евро.
Предлагам резултати от изследване за полезно държавно управление при стопанство с незлатни пари. Те са база за верни изводи за европейско устойчиво развитие.
Какво е изяснено?
Парите са два вида, златни пари или незлатни пари. (1) Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. (2) Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности.
Разделянето на парите на златни пари и на незлатни пари е на база съответна тяхна обезпеченост спрямо злато и/или равносилни на него ценности. Това е базово разграничение на пари. (В живота няма други освен златни и незлатни пари.) Представеното групиране е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари.
В ЕС се прилагат незлатни пари, с наименование евро. Съответно, паричната система на Еврозоната е парична система с незлатни пари.
В 2016 г. паричната система на Еврозоната е в незавършен вид.
Същината на грешката е: Европейската централна банка (ЕЦБ) е необходима за осъществяване на управление на Еврозоната, но не е достатъчна. Необходим е и друг орган.
Различието между ЕЦБ и Другият орган за управление на Еврозоната е, че ЕЦБ се занимава с управление на положителни качества на евро, а „Другият орган“ трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на еврото "Нямане на пълна икономическа стойност".
При употреба на евро липсва нужния Специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главна слабост на евро. Днес това е водеща причина за актуални държавни дългови кризи.

Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите от Еврозоната нямаше да имат сегашни дългове.

Европейската комисия не зачита истина, че сгрешеното управление на Еврозоната е водещ причинител на актуални стопански лошотии и в ЕС болезнените злини нарастват. При условия на тази всекиму вредна грешка всяко правителството в ЕС е с подсигурявано фиаско, тъй като министрите колкото по-добре работят да осигурят обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива.
Мнозина очакват ЕЦБ да е спасител от актуални злини в Европа. Те са със заблуда. ЕЦБ не може да предотврати тези злини, защото причината не е в нейна компетентност. При условия на сегашното сгрешено управление на Еврозоната, хората в Европа колкото по-добре работят да постигнат по-голям икономическият растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива със съпътстващи болезнени злини.
При запазване на сгрешеното управление на Еврозоната щетите нарастват.
За устойчив европейски просперитет е необходима Еврозона с подобрено управление.
Допусканата фатална държавна грешка е поправима. Спасението е възможно.

Иван Митев - икономист

събота, 26 ноември 2016 г.

Неизвестната на г-н Бойко Борисов истинаНа 26 ноември 2016 г., в град София при откриване на ремонтирания булевард „Черни връх“, премиерът г-н Бойко Борисов (според в. 24 часа) заяви: “Ние това, което съм обещал, сме го направили, до едно. Повече не мога да кажа. На мен ми харесва това, което сме направили. И колкото и да беше протестен вот, все още не мога да го разбера и сигурно няма да го разбера. При това село, което заварихме, това, което се направи... Сигурно дни наред ще мисля. Колкото повече питам, толкова по-малко могат да ми отговорят... Какво да не му харесвам, като знам какво беше? Тук ходех до фирмата едно време - неузнаваемо. Беше козя пътечка. Софиянци вече са забравили какво представляваше бул. “Черни връх”, околовръстното, южната дъга. Казват, че София не е България, но из страната е още по-хубаво. Два дни ходя до Харманли и се връщам всяка нощ. “Тракия”, “Марица” - всичко направено. Хасково, Димитровград, площади, кръгови. Всичко”.

Какво е неизвестно на г-н Бойко Борисов?
Основното е, Министър-председателят реално е подведен да не зачита при каква парична система живее.
Злокобното на прилаганата парична система е наличие на фатална държавна грешка. Същественият белег на тази грешка е, че управлението на паричната система не е съобразено с качества на ползвани незлатни пари.
Изяснено е, парите са два вида, златни пари или незлатни пари. Златните пари са обезпечени със злато и/или равносилни на него ценности. Незлатните пари са пари без обезпечение със злато и/или равносилни на него ценности. Това е базово разграничение на пари. То е първично спрямо последващо разграничение между парична система със златни пари и парична система с незлатни пари. Спрямо паричната система със златни пари, паричната система с незлатни пари е по-полезна. Това е обществено осъзнато и сега държавите ползват парична система с незлатни пари. Лошото е, че сега паричната система с незлатни пари се прилага в незавършен вид по модела на Джон Лоу от 1716 г.
Същината на вековната световна грешка е: Централната банка (ЦБ) е необходима за управление на парична система, както при употреба на златни пари, така и при незлатни пари. Разликата между обстановката със златни пари и тази с незлатни пари е, че при златни пари ЦБ сама управлява паричната система, а при употреба на незлатни пари ЦБ не е достатъчна и е необходим и друг орган. Различието между ЦБ и другият орган за управление на паричната система с незлатни пари е, че ЦБ се занимава с управление на положителни качества на незлатните пари, а другият орган трябва да е ангажиран с противодействие спрямо вредното влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност".
Сега при употреба на незлатни пари липсва нужния специализиран ръководен орган за противодействие спрямо вредно влияние от главната слабост на незлатни пари "Нямане на пълна икономическа стойност". Днес това е водещата причина за актуални стопански кризи. (Пример: Ако не бе налична тази грешка държавите нямаше да имат сегашни дългове.)
Все още правителството не зачита истина, че наличната сгрешена парична система е водещият причинител на актуални стопански лошотии и за всеки злините нарастват. При условия на тази всекиму вредна грешка правителството е с подсигуряван крах, тъй като министрите колкото по-добре работят да осигурят обществен икономически растеж, толкова по-силен потенциал за множество стопански кризи се развива и щетите са по-болезнени.
При възможност разкритата истина е представяна. Преди 10 месеца, в Часът на Милен Цветков по NOVA.BG бе разкрита съпътстващата роля на икономическия растеж: „Сега министър-председателят, няма значение от коя държава, е с качества на премиер-камикадзе. Няма държава, при която министър-председателят (при условия на сегашната сгрешена парична система) да не е с това качество, защото той колкото по-добре работи, колкото повече сили влага за да подпомогне икономическият прогрес, толкова по-голям потенциал за криза се развива и се постигат по-лоши резултати.
Днес не можем да се спасим от криза, защото се запазва причината: сгрешената парична система. Казано на прост език, сега един министър-председател колкото повече лентички отреже за нови обекти, толкова по-голям потенциал за криза ще се развие и по-голям ще е неговия провал.“
Мнозина очакват Централната банка да е спасител от съвременни злини. Те са със заблуда. Централната банка не може да предотврати актуални злини, защото причината не е в нейна компетентност.
Наскоро проведените избори за президент на Република България потвърдиха представената истина. Доказа се, че най-сигурния начин да се провали съответно правителство е същото да работи при условия на сгрешена парична система.
Все още обществеността не знае, че ГЕРБ са със страдания, защото запазиха сгрешена парична система и са носители на политическа отговорност за това поведение. Протестният вот срещу ГЕРБ в действителност е протестен вот срещу лошо влияние от прилагана сгрешена парична система. Ако ГЕРБ бяха осъществили подобрение на парична система нямаше да са със сегашния протестен вот.
Казано кратко, неизвестната на г-н Бойко Борисов истина е, че се прилага сгрешена парична система. В условия на тази държавна грешка всеки политик е със съдба на жертва и подсигуряван провал.
Тази истина не е известна и на министрите, Централната банка, Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и други институции.
Полезно е обществеността да осъзнае, че същественото за спасение от актуални злини е каква (сгрешена или подобрена) парична система се прилага.
За устойчив политически успех със съпътстващ обществен просперитет е необходима подобрена парична система.

Иван Митев - икономист